Tin chi tiết

Big Update Tháng 9 Hỏa Diễm 2GVN

2020-09-27 00:00:00

📢📢 Thông báo BigUpdate tháng 9 Thiên Long Hỏa Diễm :

🕸️ Những sự thay đổi :

⏰ Thời gian : sau bảo trì 5h sáng 29/09/2020

✳️ Ám khí :

✔️ Ngừng sử dụng : Băng Diễm Thần Châm

✔️ Sử dụng hệ thống ám khí chuẩn : 2GVN 99% ✳️ Võ Hồn :

✔️ Ngừng sử dụng : Băng Diễm Thần Hồn

✔️ Sử dụng hệ thống võ hồn chuẩn : 2GVN 99%

✳️ Long Văn : Ngừng sử dụng long văn

✳️ Full 100 các phái :

✔️ Fix lại dòng ẩn Full 100 hiện tại

✔️ Update thêm 2 set Full 100 các phái

✳️ Chiến thần :

✔️ Fix lại dòng ẩn Chiến thần hiện tại : 99% 2GVN

✔️ Mặc 2 món kích : 150% nôi/ ngoại công

✳️ Trang bị Hỏa Diễm - Băng Diễm

✔️ Không sử dụng 2 loại trang bị này

✳️ Về điểm chuyển sinh khi lên cấp :

✔️ Giữ nguyên điểm tiềm năng nhận được khi lên cấp.

✔️ Điểm cơ bản mỗi lần chuyển sinh sẽ bị loại bỏ

‼️‼️ Bằng hữu hãy tháo ngọc và dùng trang bị của các hạ tới NPC( sẽ thông báo sau ) để đổi lấy :

⚒ Ám khí : Băng Diễm Thần Châm lấy Băng phách thần châm

⚒ Võ Hồn : Băng Diễm Thần Hồn lấy Võ Hồn tầng 2 cấp 50

⚒ Hỏa diễm(Đái,Giới,Phù) : Đổi lấy Chiến thần

⚒ Hỏa diễm(Giáp,Liên,Khôi,Hài) : Đổi lấy Full 100.

  • Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➢Trang chủ: http://hoadiemtlbb.com/

➢Download: http://hoadiemtlbb.com/Download

➢Fanpage: https://www.facebook.com/hoadiemtlbb/

➢Groups: https://www.facebook.com/groups/tlbbhoadiem/