Tin chi tiết

Chế tạo hệ thông Thần Khí - Hỏa Diễm 2GVN

2020-08-26 00:00:00

𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐇𝐨̉𝐚 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐦 2GVN- 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟎

🌸 Thần khí của Hỏa Diễm 2GVN gồm 3 loại chính 102-107-112 ,dưới đây là cách làm 3 loại thần binh này:

Thần khí 102 :

Nguyên liệu cần thiết :

 • 1 Liên Nhung Thần Tiết cấp 7
 • Bằng hữu có thể làm ra Liên Nhung Thần Tiết cấp 7 từ : 20 cái Tân Mãng Thần Phù cấp 7 và 1 Tàn Khuyết Thần Tiết
 • Những vật phẩm này bằng hữu có thể kiếm tại các map thông qua bảng Drop ở cuối bài viết.

Bằng hữu có thể tham khảo cách làm thần khí 102 tại video clip sau :

Thần khí 107:

Nguyên liệu cần thiết :

 • 1 Thần khí 102 tương ứng

 • 5 Thần Binh Phù cấp 3

 • Sau khi có đủ 2 Nguyên liệu này bằng hữu tới gặp Âu Trị Vu - Tô Châu(266,144) và chọn Tiến Cấp Thần Khí để tiến hành nâng cấp.

 • Những vật phẩm này bằng hữu có thể kiếm tại các map thông qua bảng Drop ở cuối bài viết.

Thần khí 112 : Nguyên liệu cần thiết :

 • 1 Thần khí 107 tương ứng

 • 20 cái Nữ Oa Thạch

 • Sau khi có đủ 2 Nguyên liệu này bằng hữu tới gặp Âu Trị Vu - Tô Châu(266,144) và chọn Thay đổi hình dạng thần khí để tiến hành nâng cấp.

 • Những vật phẩm này bằng hữu có thể kiếm tại các map thông qua bảng Drop ở cuối bài viết.

Bảng Drop server : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➢Trang chủ: http://www.hoadiemtlbb.com/

➢Fanpage: https://www.facebook.com/hoadiemtlbb/

➢Groups: https://www.facebook.com/groups/tlbbhoadiem/